Något gick tyvärr fel. Försök gärna igen eller kontakta vår kundtjänst.
Något gick tyvärr fel. Försök gärna igen eller kontakta vår kundtjänst.
Något gick tyvärr fel. Försök gärna igen eller kontakta vår kundtjänst.
Något gick tyvärr fel. Försök gärna igen eller kontakta vår kundtjänst.
Något gick tyvärr fel. Försök gärna igen eller kontakta vår kundtjänst.
Något gick tyvärr fel. Försök gärna igen eller kontakta vår kundtjänst.
Något gick tyvärr fel. Försök gärna igen eller kontakta vår kundtjänst.
Något gick tyvärr fel. Försök gärna igen eller kontakta vår kundtjänst.
Något gick tyvärr fel. Försök gärna igen eller kontakta vår kundtjänst.
Något gick tyvärr fel. Försök gärna igen eller kontakta vår kundtjänst.
Något gick tyvärr fel. Försök gärna igen eller kontakta vår kundtjänst.
Något gick tyvärr fel. Försök gärna igen eller kontakta vår kundtjänst.
Något gick tyvärr fel. Försök gärna igen eller kontakta vår kundtjänst.
Något gick tyvärr fel. Försök gärna igen eller kontakta vår kundtjänst.
Något gick tyvärr fel. Försök gärna igen eller kontakta vår kundtjänst.
Något gick tyvärr fel. Försök gärna igen eller kontakta vår kundtjänst.
Något gick tyvärr fel. Försök gärna igen eller kontakta vår kundtjänst.
Något gick tyvärr fel. Försök gärna igen eller kontakta vår kundtjänst.
Något gick tyvärr fel. Försök gärna igen eller kontakta vår kundtjänst.
Något gick tyvärr fel. Försök gärna igen eller kontakta vår kundtjänst.

Solcellsparker från Svea Solar

Vad är en solcellspark egentligen och vad krävs för att bygga en?

Solceller är en populär investering för privatpersoner runt om i Sverige, men det är inte bara på villatak som solceller hör hemma. Att installera solcellspark är en energilösning för företag och lantbruk som fler rustar upp för att installera.

Vem kan bygga en solcellspark?

En solcellspark är aktuellt för markägare eller lantbrukare som har ett stort område att installera solceller på. För att en solcellspark ska vara så lönsam som möjligt finns det några grundläggande förutsättningar.

Stor yta och låg markkostnad

Ju mer solceller desto mer solenergi kan man producera. Med det sagt krävs det en stor yta för att bygga en solcellspark. Det är även när man börjar bygga stort som kostnaden per installerad solpanel sjunker och investeringen blir lönsam. För att solparken ska vara så lönsam som möjligt får inte heller markkostnaden vara för hög. Det ska även vara en yta som inte har ett annat bättre användningsområde. Vanliga ytor som är populära för solcellsparker är exempelvis mark i anslutning till vägar eller ett flygplatsområde som inte längre används.

Närliggande elnät

För att undvika höga anslutningskostnader är det en fördel om sträckan mellan anläggningen och elnätet är så kort som möjligt. Likaså behöver man försäkra sig om att elnätet klarar av en solcellspark, om inte så behöver elnätet förstärkas. Kontakt krävs med elnätsägaren för att få all nödvändig information, annars kan det bli en kostsam överraskning.

Bygga en solpark

Svea Solar hjälper till i alla projektets faser från planering till färdig solpark.

 • Markutredning
  Marken undersöks utifrån bland annat solinstrålning, markförhållanden och närhet till elinfrastruktur. Man tar särskild hänsyn till natur- och kulturvärden.
 • Planering
  Varje enskild solpanel optimeras för effekt. Solparkens roll i det lokala ekosystemet utreds och dialog med omgivning och markägare inleds.
 • Markberedning
  Efter grönt ljus är det dags för markberedning och förberedelse av markkabel. Svea Solar projektleder och använder lokala aktörer för markarbetet.
 • Montering
  Marken pålas och ställningar för solpanelerna sätts upp. Solpanelerna sätts upp i exakt den vinkel och position som bestämts för maximal effekt.
 • Driftsättning
  Projektet inspekteras och testas ingående innan solparken slutligen tas i drift. Efter driftsättning går man in i nästa fas med återkommande uppföljning och optimering.

Osäker på om din mark har förutsättningarna för att bli en lönsam affär? Svea Solar har solcellsexperter som gärna hjälper dig med kalkylen. Glöm inte att anmäla ditt intresse via vår hemsida för att få rabatt på ditt projekt genom Samköpsrabatter.

Mer om Svea Solar