Virke är den största enskilda produktkategorin hos Beijer, varför köper ni så mycket virke från svensk skog?
– Svenska skogsbruket ligger mycket långt framme och är en förebild vad gäller kvalitet, spårbarhet och miljöarbete, säger Peter Sundqvist.
– Vi köper virke från svenska sågverk men ingen av dem kan till 100% garantera att det bara är svensk skog, en viss del importeras. För konstruktionsvirke av gran och furu skulle jag vara förvånad om mer än 1% av virket är från annat land än Sverige, tillägger han.

Ni jobbar för ett hållbart skogsbruk och ansvarsfullt inköp av virke. Hur då?
– För Beijer är hållbart skogsbruk en DNA-fråga. Att bygga etiskt och hållbart över tid är mycket viktigt för oss. Det svenska skogsbruket lever mycket väl upp till det. Men vid import är märkningarna FSC och PEFC viktiga så att vi vet att kraven på ursprung, biologisk mångfald och mänskliga rättigheter följs, säger Peter Sundqvist.
– Vi skulle vilja att hela värdekedjan kommunicerar hur viktigt hållbart skogsbruk är. Skogsindustrin jobbar mycket bra med dessa frågor, men det skulle behöva bli mer känt bland konsumenterna. Helst skulle skogsmärkningarna FSC och PEFC bli lika kända som Krav tycker vi. Om alla som jobbar med skogen, från planta till planka, hjälps åt kan vi kanske lyckas med det, avslutar Peter.

Beijer var den första byggvaruhandelskedjan med spårbarhetscertifikat för både FSC® och PEFC®. Certifieringarna innebär att de produkter vi tillhandahåller kommer från ett hållbart skogsbruk och följs med spårbarhetssystem genom hela produktionskedjan.

Foto: Elin Berge